Mažojo brolio varpa


 • Seniausias Visagino „gyventojas“ iki šiol šaukia savo vyresnį brolį - Regionų naujienos
 • Paieška Vaškų Šv.
 • Arčiau dangaus.
 • Ir darė prielaidą, jog dėl to spalvoto metalo rinkėjai — tiek vokiečiai, tiek rusai — nežinoję, kur jis pradingęs ir negalėję paimti.
 • Pančiai rankoms ir varpai
 • Varpas — ne tik liturginis reikmuo Varpas — ne tik liturginis reikmuo liepos 2, Girdiškės bažnyčios varpo, kabančio virš zakristijos durų, fragmentas Šilalės kraštas yra ypatingas, nes įsikūręs pačiame Žemaitijos centre.

Apaštalo Pauliaus bažnyčios bokšte. Taip, tai varpas — labai originalus, vienas iš nedaugelio tokių varpų Europoje.

Lin­ku­vos Pak­ruo­jo r. Po to­ną sve­rian­čiu Eli­ju­ be­veik kas­dien praei­na var­pi­nin­kė, kad, pa­ly­pė­ju­si siū­buo­jan­čiais laip­te­liais, pa­skam­bin­tų ma­žuo­ju var­pu. Įs­pū­dis — var­pą Eli­ją pa­ts Die­vas pirš­te­liu pri­lai­ko. Var­pi­nin­kės ty­ko pa­vo­jus Lin­ku­vos baž­ny­čios var­pi­nin­kė ir zak­ris­ti­jo­nė Li­na Ži­lins­kie­nė at­ve­ria sun­kias var­pi­nės du­ris ir at­sar­giai žen­gia vi­dun. Jai po ko­jo­mis — su­lū­žu­sio per­den­gi­mo lent­ga­liai, virš gal­vos — tarp su­tre­šu­sių me­di­nių konst­ruk­ci­jų įstri­gęs mažojo brolio varpa var­pas.

Visaginą saugo triveidis Dievas Nuo naujosios Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios bokšto atsiveria puiki panorama į plačią ir nuostabiai gražią apylinkę. Tad Visagine ant varpo esantis atvaizdas vienas iš nedaugelio Europoje.

Nuorodos kopijavimas

Gali mažojo brolio varpa klausimas — kaip atsitiko, kad pamaldūs Lietuvos katalikai nesilaikė visai Bažnyčiai priimtų nutarimų? Gintautas Žalėnas. Vienu mažojo brolio varpa svarbiausių šios Bažnyčios centrų tuometinėje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo Supraslės vyrų vienuolynas, įkurtas XV a.

Sniego pimpalas (TV3)

Šio vienuolyno varpinėje nuo senų laikų kabojo trys varpai, kuriuos apie metus kilęs gaisras sulydė į vieną metalo gabalą. Nuo tada šie varpai tapo neatskiriami… metais vienuoliai pasikvietė vieną iš geriausių Lietuvos mažojo brolio varpa liejikų — Joną Stanislovą Tomaševičių nulieti naujus varpus.

mažojo brolio varpa

Mažojo brolio varpa jis pastatė varpų liejyklą, kurioje nuliejo du didelius varpus. Didysis varpas, svėręs dvi su puse tonos, gavo Šv. Jono vardą.

Garbės kanauninką kunigą Vincentą Juzumą — daugiau žavėjo ne davatkų balsai, o Kražių parapijinės bažnyčios senieji varpai, kurie buvo žinomi, kaip didžiausi visoje vyskupijoje.

Mažesnysis, apie pusantros tonos svorio, pašvęstas Švč. Trejybei, buvo nulietas iš senųjų susilydžiusių varpų medžiagos. Grandinėmis surakinti varpai Po to, kai didžioji LDK teritorijos dalis atiteko Rusijai, unitams atėjo blogos dienos: m.

Didysis vienuolyno varpas ten negrįžtamai pradingo, o mažasis varpas m.

mažojo brolio varpa

Kadangi vienuolynas Supraslėje tuo metu neveikė, jį atidavė Vilniaus, tuo metu priklausiusio Lenkijai, katedrai. Trejybės pašlovinimas, užrašytas kirilica, senąja cerkvine slavų kalba buvo be gailesčio nudildintas, palikti tik įrašai lenkų ir lotynų kalbomis. Vilniaus Arkikatedros Bazilikos varpinėje šis varpas buvo iki metų, kai mažojo brolio varpa Kelno arkivyskupijos buvo gauta didelė dovana — šeši nauji mažojo brolio varpa.

 • Varpą Eliją laiko tik Dievo pirštelis | ipora.lt
 • После случившегося Мария проплакала целый час.
 • Что ж, хорошо.
 • Но, для того чтобы одолеть беду, - вспомнила Николь - чьи-то слова, следует сделать первый шаг: признаться в ней любимому человеку".
 • Minkšti žaislai su peniais
 • Спросила Эпонина.

Tuomet senieji varpai buvo nukabinti, o varpas su triveidžiu Dievo atvaizdu iškeliavo į naujus namus, šį kartą į Visaginą. Bažnyčios bokšte jis pirmą kartą suskambo m. Tai varpas vis dar šaukia prieš šimtą metų dingusį savo didįjį brolį.

Varpai — istorijos ir dabarties jungtis Tokios neįtikėtinos varpų istorijos ilgus metus daugeliui buvo mažai žinomos.

Pranešti klaidą

Nes varpų skambėjimas — tarsi gyva istorijos tąsa, kviečianti susitelkti bei ateities kartoms perduoti jos prasmę. Projekto kūrybinė komanda važinėja po Lietuvos miestus ir kaimelius įrašinėdama ir filmuodama svarbiausius krašto varpus.

mažojo brolio varpa

Bus įamžintas simbolinis skaičius — šimtas vertingiausių Lietuvos varpų. Visų šių varpų skambesys ir istorijos susilies į vieną Lietuvos atkūrimo mečiui skirtą kūrinį. Jo premjera — ųjų vasario ąją, iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo mečio renginys. Projekto konsultantai: istorikai dr.